FORENINGSPORTAL Foreninger i Frogn

Velkommen til Frogn foreningsportal

Her finner du alt som rører seg i vår kommune av stort og smått. Alle lag og foreninger er hjertelig velkommen til å registrer seg helt gratis. 

Ønsker du å registrere din forening, gjør du det ved å sende en mail til servicetorget@frogn.kommune.no 

Kommunens aktivitetskalender; Vi oppfordrer alle til å registrere arrangementet sitt her: Frogn kommune 

NYHETER

Sommeraktiviteter/kurs i regi av lokale frivillige lag og foreninger i 2024

 Her kan du se en oversikt over aktiviteter og kurs som avholdes for barn og unge i Frogn denne sommeren  

 Sommeraktiviteter og kurs 2024 - Frogn kommune 

Dialog med frivilligheten

Frogn kommune samarbeider med paraplyorganisasjonene Frogn kulturråd, Frogn idrettsråd og Frogn friluftsforum. 

Mer om frivillighet i Frogn kan du lese her: Frivillighet i Frogn - Frogn kommune 

PÅ bakgrunn av innspill fra lokale lag og foreninger har kommunestyret vedtatt en handlingsplan for frivillighet i 2023. 
Les planen her : https://opengov.360online.com/Meetings/frogn/Meetings/Details/200332?agendaItemId=200896

Søke om tilskudd?

Lokale tilskudd.

Alle organisasjoner i Frogn innen kultur, idrett og friluftsliv kan søke om tilskudd til gjennomføring av enkeltstående arrangementer og aktiviteter i Frogn kommune.

Søknadsfrister: 1.februar og 1.september

Kulturstøtte - Frogn kommune

Statlige tilskudd.
Her er link til en samlet oversikt over alle statlige tilskudd til frivillige organisasjoner: 

Tilskudd.no – Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner (dfo.no)

Oppdaterings status

Her kan du se hvor mange foreninger som har oppdatert sin informasjon

70,0 % 

Foreninger: 145 av 207 er oppdatert (70,0 %) (mangler 62)

Nyttige lenker

Sosiale media

2024 © Frogn Foreningsportal