FORENINGSPORTAL Foreninger i Frogn

Badebyen Drøbak Fotballklubb

Idrett 

Badebyen Drøbak FK ble stiftet i 2016 og består av herrelaget i 7. divisjon i Østfold Fotballkrets og et kvinnelag som spiller 7’er, så vel som et oldboys-lag. Alle lag selvsagt i tråd med klubbens lover om at lagene skal spille på laveste nivå og unngå opprykk og sportslig fremgang. Klubben består av i omtrent 200 medlemmer. Klubbens spillere der mange har erfaring fra spill i høyere divisjoner praktiserer en spillestil som kan betegnes som «leken» og handler om fotballglede.

Berglund vel

Vel og veilag 

Berglund Vel består av sameiere til eiendommen 44/8 i Frogn kommune og har som hovedformål å ivareta vedlikehold av felles veier, fellesområder og fellesanlegg.

Drøbak Golfklubb

Idrett 

Drøbak Golfklubb er en åpen og inkluderende klubb med et bredt aktivitetstilbud; enten du er medlem eller gjest, nybegynner eller elitegolfer, ung eller godt voksen – til oss er du hjertelig velkommen! Vårt motto er "GOLFGLEDE PÅ DEN HYGGELIGE BANEN"

Drøbak Gospel

Kultur 

Et gospel kor med ca. 50 korister. Vi er en blanding av alter, tenorer, basser og sopraner. Vi er voksne kvinner og menn. Vi øver en gang i uken og har sommerkonsert og julekonsert som mål hvert år. Vi synger også ved ulike arrangementer arrangert av kirken i Drøbak og Frogn.

Drøbak Hundeklubb

Idrett 

Drøbak Hundeklubb (DHK) er en klubb for alle som har hund, enten du konkurrerer eller vil ha hund som turkamerat. Drøbak Hundeklubb ble grunnlagt i 1972, har ca. 350 medlemmer. DHK driver organisert trening med autoriserte instruktører i en rekke ulike kurs og grener som agility, rallylydighet, smeller, lydighet, valpekurs, miljøtreningskurs med mer.

Drøbak Rotaryklubb

Humanitær 

Drøbak Rotaryklubb er en del av Rotary International som samler kvinner og menn fra alle bransjer og yrker. Klubben er åpen for alle og arbeider aktivt med prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Klubben er årlig en aktiv del av TV-aksjonen sammen med Frogn kommune. Vi deler ut Tiltaksprisen til foreninger eller private som har gjort seg fortjent ved å gjøre noe for andre i lokalsamfunnet. Vi har møter hver onsdag, hvor vi alltid har meget gode foredragsholdere.

Drøbak Trommedamer

Kultur 

I Drøbak Trommedamer finner du over 60 glade damer i alderen 44 til 76 år som bare elsker å spille trommer, og i år har vi femårsjubileum! Vi møtes hver søndag og øver sammen og synes det er veldig morsomt å opptre rundt om kring. Sommeren 2023 ble vi nr 2 i NM i gatemarsjering og fikk 2 plass i NM i formasjonsmarsjering. Det krever stor tålmodighet fra både instruktører og medlemmer! Vi er veldig stolte av oss selv. Det er bare å ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker at vi skal opptre for deg!

Drøbak viseklubb

Kultur 

Drøbak viseklubb har medlemskvelder/ visekvelder tirsdager kl. 18.30-21.00. Siste tirsdagen i måneden, har vi temakvelder/ visekvelder på Telegrafen i Drøbak. Vi ønsker å trekke publikum med i sangen, og har ofte med oss noen allsanger. Viseklubben kan påta seg underholdningsoppdrag med visesang.

Drøbak Volley

Idrett 

Vennelag som trener volleyball to ganger i uka, og deltar i Bedriftsserie for de som ønsker. Åpent for damer og herrer i alle aldre, men er i utgangspunktet ikke en nybegynnerklubb. Kontakt oss på Facebook!

Fagforbundet Frogn Avd. 223

Interesseorganisasjon 

Fagforbundet er en arbeidstakerorganisasjon som jobber for å ivareta dine interesser på arbeidsplassen. Fagforbundet er en sammenslutning av arbeidere i samme fag, yrke eller bransje, som har gått sammen om å fremme interessene sine overfor arbeidsgiverne. Målet er at du skal ha forutsigbarhet, trygghet og gode lønnsvilkår – enten du jobber heltid eller deltid.

Folkedanslaget Springar'n

Kultur 

Vårt formål er å skape interesse for, og bruk av, norsker folkedanser; tur- og sangdanser, gammeldans, bygdedanser, samt folkemusikk og bunader. Dette gjør vi gjennom danseoppvisninger og ved å spre informasjon om gamle musikk- og dansetradisjoner.

Folkvang Storstua i Frogn

Kultur 

Folkvang Storstua i Frogn, bygdas samlingssted siden 1917. Folkvang ble bygget på dugnad av bygdefolk og er i dag et samvirkeforetak eid og driftes på dugnad av vel 150 private andelseiere og 8 organisasjoner, bl a Frogn kommune som den største. Folkvang skal være åpent for alle lovlige formål og andelseierne har ikke erverv som formål.

Folkvangs venner

Interesseorganisasjon 

Medlemsforening som har som formål å bidra til å ta vare på og videreutvikle det sosiale bygdemiljø i Frogn gjennom utviklingsarbeid, dugnad og prosjektrettet virksomhet. Vennelaget kan skape egne og nye aktiviteter til beste for bygdemiljøet.

Foreningen Skorkebergåsen Veilag

Vel og veilag 

Skorkebergåsen veilag har ansvar for at veiene er i forsvarlig og brukelig stand. Veilaget skal blant annet sørge for drift og vedlikehold, herunder brøyting og nødvendig utbedring av Skorkebergåsen. Veilaget skal sikre det økonomiske grunnlaget for driften av veien, herunder å så fastsette og kreve inn kontingent til dekning av veilagets utgifter.

Frogn Historielag

Kultur 

Frogn Historielag skal fremme sansen for bygdas liv og arbeid i tidligere tider, språk og historie ved å samle sagn, folketoner, stedsnavn, slektshistoriske opplysninger og all slags muntlig tradisjon om sed og skikk i eldre tider. Vi skal ta vare på materielle verdier, dels ved å samle og arkivere alle slags skriftlige kilder som vedrører livet i bygda, dels ved å hjelpe folkemuseer og oldsakssamlinger med å registrere og verne om materielle verdier samt ved å arbeide aktivt for å fremme sansen for vern av hva tidligere slekter har etterlatt seg. Historielaget skal fungere som kontaktorgan til andre sammenslutninger eller institusjoner med historisk tilsnitt. Frogn Historielag har et nært samarbeid med Follo Museum og sammenslutningen Follo Historielag. Follo Historielag utgir årlig et hefte kalt Follominne. Utgivelsen startet i 1951 og pr 2016 representerer dette tilsammen 7016 sider lokalhistorie fordelt på 750 artikler og skrevet av mer enn 320 forfattere. Follominne er digitalisert og kan finnes på www.bokhylla.no og www.follo-historielag.org Mer informasjon om Frogn Historielag finnes på www.frogn-historielag.no

Frogn Hundepark

Interesseorganisasjon 

Frogn Hundepark ble stiftet 30.august 2012 av en gruppe hundeeiere som har tatt initiativ til å få etablert en hundepark i Frogn Kommune. Frogn Hundepark leier et området på ca 2 mål av grunneier.

Frogn kulturråd

Kultur 

Frogn Kulturråds hovedformål er å fremme kulturlivet i Frogn. Dette innebærer å informere om og derved stimulere Frogns innbyggere til å delta i kulturaktiviteter. Kulturrådet ønsker å støtte innsatsen til den enkelte medlemsorganisasjon og å legge til rette for samarbeidsaktiviteter mellom medlemmene. Vi vil være talerør overfor kommunale instanser og politiske myndigheter, Frogn kulturråd deler ut Frogn Kulturråds hederspris.

Frogn Næringsråd

Interesseorganisasjon 

FNR er et samlet talerør og høringsinstans overfor politikere og kommunal forvaltning. Kontakten er formalisert i jevnlige møter med ordfører, kommunedirektør, kommunalsjef kultur og næring samt andre aktører i Frogns mangfoldige næringsliv. Slik bidrar vi til målrettet bevisstgjøring om nærings- og samfunnsutvikling i kommunen og regionen. Jo flere vi er fra et mangfoldig næringsliv, som kan samarbeide med andre bidragsytere i samfunnet vårt, desto mer virkningsfull blir vår gjennomføringsstyrke. En styrke som henter sin kraft fra den enkelte bidragsyters energi og engasjement.

Frogn Sv

Politisk 

Lokallag av Sosialistisk venstreparti. Vi har to representanter i kommunestyret: Peter Kristoffersen og Ingrid Olesen. En representant i Hovedutvalg for miljø, plan og bygg: Kine Halvorsen Thorén, og en i Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur: Terje Lund. Han er også leder i lokallaget. Nestleder og sekretær er Sylvi Ofstad Samstag.

Frogn U3a

Kultur 

Frogn U3A er en frivillig og frittstående forening som har som formål å gi pensjonister og andre over 60 år mulighet for livslang læring gjennom foredrag og kursvirksomhet, og der sosialt samvær inngår som en viktig del. Forkortelsen U3A står for ‘Universitetet for den tredje alder’.

Human-Etisk forbund – Follo lokallag

 

Follo lokallag har over 6000 medlemmer og er et storlag slått sammen av tidligere lokallag fra Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo (Ski og Oppegård) og Vestby/Ås, som nå er kalt kretser. Vi organiserer konfirmasjonsseremonier og navnefester, i tillegg til åpne og gratis arrangementer i Follo-kommunene.

Ki Taekwondo & Hapkido Drøbak

Idrett 

Ki Taekwondo & Hapkido Drøbak startet opp i 2018, og holder til i egne lokaler i Storgata 16. Vi tilbyr trening i de koreanske kampkunstene Taekwondo og Hapkido. Hovedtrener er Master Ronen Rafael Golan, en meget erfaren kampkunstutøver og –trener. Taekwondo er en aktivitet som passer for alle. Du trener ut fra dine egne forutsetninger. På trening blir alle sett av instruktøren, som motiverer og hjelper deg slik at du får god mestringsfølelse og bedre selvtillit.

Lillebrors minne - stiftelsen med omsorg for etterlatte

Interesseorganisasjon 

Lillebrors minne - stiftelsen med omsorg for etterlatte, er opprettet med midler fra Kavlifondet. Stiftelsens formål er omsorg for etterlatte. Stiftelsen vil gi etterlatte litt glede i sorgen, og gi dem støtte, hjelp, forståelse, omsorg og varme. Stiftelsen er for etterlatte i alle aldre, fra små barn til eldre. Stiftelsen arrangerer seminarer og konferanser og arbeider for selvmordsforebygging. Stiftelsen er for etterlatte uansett dødsårsak.

Lions Club Drøbak

Humanitær 

Lions Club Drøbak samler inn midler som vi fordeler på lokale, nasjonale og internasjonale veldedige formål. Vi støtter ungdomsarbeid, spesielt rettet mot rus og mobbing, og vi gir støtte til arbeid for eldre.

Nesoddkatten

Interesseorganisasjon 

Nesoddkattens formål er å bidra til at alle katter på Nesoddhalvøya lever gode liv. Vi hjelper hjemløse katter med å finne nye hjem, eller ved å gjøre livet som utekatter akseptabelt. Alle kattene vi tar inn helsesjekkes, kastreres, vaksineres, ormekures og merkes med chip. De kattene som trenger annen medisinsk behandling får det, dersom prognosene er gode.

Oscarsborg Festnings Venner

Kultur 

Oscarsborg Festnings Venners (OFV) formål er å arbeide for å verne om Oscarsborg Festning og dens historiske anlegg, herunder støtte driften av Oscarsborg Museum ved aktiv arbeidsinnsats og tilskudd av midler inntjent gjennom medlemskontingent, gaver og kulturarrangementer. Foreningen skal videre styrke interessen for, og kunnskapen om festningen og dens historiske og kulturelle betydning, herunder medvirke til sammenkomster for foreningens medlemmer og andre spesielt interesserte.

Skaubygdas Venner

Vel og veilag 

En forening som har sine møter på Dal skole. Et sosialt samlingssted for alle som føler tilknytning til Skaubygda og Nordre Frogn.

Ski Ishockey Elite

Idrett 

Ski Ishall er en ishall på Ski i Nordre Follo som ble åpnet 3. desember 1987, som den 14. ishallen i Norge. Hallen er hjemmebanen til ishockeylaget Ski Ishockey Elite og Ski IL Ishockey (Bredde) Hallen har en publikumskapasitet på 600 ståplasser.

SNEKKERBODEN

Interesseorganisasjon 

Pensjonerte menn som jobber på snekkerboden 4 dager i uka. Vi utfører diverse snekkerarbeid, og får oppdrag fra innbyggerne i Frogn. Reparerer stoler,og diverse andre møbler.

95785625 / 

Team Drøbak Multisport

Idrett 

Multisportklubb som stimulerer til allsidig trening for voksne på alle nivåer. Vi bruker naturen og nærområder som vår treningsarena.  I tillegg deltar mange av våre medlemmer på ulike konkurranser, både nasjonalt og internasjonal. Våre aktiviteter kan deles inn i to; 1. Adventure racing og 2. Triatlon. Har du lyst til å være med, ta kontakt! Her er det åpent for alle nivåer og ambisjoner

Veteranhuset Camp Oscarsborg

Interesseorganisasjon 

Veteranhuset Camp Oscarsborg er en politisk og religiøs uavhengig forening. Vi har som formål å drive et samlingssted for personell som har tjenestegjort i militære og sivile internasjonale operasjoner for Norge. I denne forbindelse har vi fått leie Angelgården på Husvikodden i Drøbak av Forsvarsbygg og har siden september 2017 jobbet for å få til et samlingspunkt der vi som veteraner kan møtes alene eller sammen med familie og venner.

Øvre Gylteåsen Vel

Vel og veilag 

ØGV er interesseorganisasjonen for fritidsboliger og boliger i Øvre Gylteåsen. Vi ivaretar medlemmenes interesser overfor Frogn kommune i forhold reguleringsplaner og annet for området. Vedlikehold av veier, brøyting og strøing og annet forefallende arbeid som er nødvendig for å holde området i orden er et hovedfokus for ØGV. Fritidsboliger har pliktig medlemskap mens det for boliger er frivillig.

Nyttige lenker

Sosiale media

2024 © Frogn Foreningsportal